CERTIFICERINGEN

Lozeman Tuinmachines heeft de volgende certificaten:

Lozeman Tuinmachines BV is een Kema gecertificeerd VCA keuringsstation.

Machines periodiek laten keuren door een deskundige is verplicht volgens de Arbo-wet uit 1998. In het arbeidsomstandighedenbesluit wordt dit in artikel 74.a lid 3 en 4 letterlijk vermeld. 

Om tractoren, machines, werktuigen en overige arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren kan een werkgever (aannemer, hovenier, loonwerker, gemeente, SW organisatie, etc.) terecht bij o.a. een Kema erkend VCA keuringsbedrijf zoals Lozeman Tuinmachines Elst, Lottum en Smilde BV. Met een VCA goed gekeurde machine kan er worden aangetoond dat de machines en werktuigen veilig zijn.

Behalve voor de arbeidsinspectie is het ook voor de verzekering belangrijk dat machines goed gekeurd zijn.

vca_sticker468_100 Kema VCA Certificaat Kema VCA Certificaat (187.81 KB)


Lozeman Tuinmachines BV is VCA/VGM gecertificeerd.

Met de EBN VCA/VGM certificering kan Lozeman Tuinmachines BV aantonen dat het zelf veilig werkt volgens de hoogste veiligheids normen, en zelf in staat zijn machines op een verantwoorde manier te keuren.

vcaklein_logo Kema VCA VGM Certificaat VCA VGM Certificaat (487.29 KB)


Lozeman Tuinmachines BV is een Kenteq erkend leerbedrijf.

Kenteq is het kennis- en adviescentrum dat het beste verenigt uit drie technische kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. 1. SOM Opleidingen Metaal, kenniscentrum met meer dan 50 jaar opleidingservaring in branches met de disciplines metaal, werktuigbouwkunde en aanverwante technieken. 2. Intechnium en 3. VEV. Ze vormen belangrijke pijlers om aan de vraag naar bredere toepassingen van techniek, naar breed inzetbare vakmensen en naar brede opleidingsmogelijkheden te kunnen voldoen

Het praktijkdeel van de opleidingen wordt verzorgd door erkende leerbedrijven. Hiermee is zeker gesteld dat de praktijkopleiding op een kwalitatief hoog niveau gegeven kan worden. Het is de taak van Kenteq ervoor te zorgen dat er voldoende kwalitatief goede BPV-plaatsen ofwel erkende leerbedrijven zijn. (Bron: www.kenteq.nl)

kenteq_100 Kenteq Certificaat Kenteq Certificaat (78.06 KB)

 


Lozeman Tuinmachines BV Lid Koninklijke metaalunie

 

Lozeman Tuinmachines BV is aangesloten bij de Federatie Agrotechniek, onderdeel van de Koninklijke Metaalunie.

lid_metaalunie_200